Ziraat Katılım Bankası A.Ş.'nin 15.06.2015 tarihinden itibaren fiziken ibraz olmaksızın takas sistemine katılması uygun görülmüş olup, anılan Bankaya ait çek örnekleri 3.6.2015 tarihli Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yazısı ekinde gönderilmiştir.

Bilgi edinilmesini rica ederiz.

Bankalararası Takas Odası Merkezi