ÜYELİK ESASLARI

  • BTOM Yönetmeliğinin 10 uncu maddesine göre 5411 sayılı Bankacılık Kanununa tabi olup, bünyesinde çekle işleyen hesapları bulunan bankalar ve bankalararası takas odası kurulu bulunan yerlerde şubeleri olan bankalar, bankalararası takas odalarının faaliyetlerine en az bir şubeleri ile katılmak zorundadırlar.
  • 5411 sayılı Kanuna tabi olup bünyesinde çekle işleyen hesap bulunmayan bankalar da katılım için başvurabilirler.
  • Bankalararası takas odalarının faaliyetlerine katılım için yazı ile başvuru yapılır.
  • Faaliyetlere katılım tarihi, belirlenen asgari teknik ve idari gerekliliklerin tamamlanması ve "Çeklerin Fiziken İbraz Edilmeden Çek Bilgilerinin Elektronik Ortamda İşlem Görmesine İlişkin Protokol"ün imzalanmasının ardından 20 iş günü içerisinde bildirilir.
  • Bu tarihe kadar, BTOM Yönetmeliğinin 12 nci maddesinin (d) fıkrasına göre bir defaya mahsus alınan katılım payı ile 12 nci maddesinin (f) fıkrası uyarınca alınacak işletme masrafları karşılığı avansa ilişkin mali yükümlülüklerin yerine getirilmesi zorunludur.
  • Mali yükümlülüklerini zamanında yerine getirmeyen bankanın üyelik tarihi yeniden belirlenir.
  • Faaliyetlere katılım ile ilgili sorular ve başvurular için destek@btom.org.tr adresinden bilgi alınabilir.