ÖDEME SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Çek takası sisteminin kuruluş ve işleyişi 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanun'unun 55 inci maddesi ve 3167 sayılı Kanun’un 6 ncı maddesi ile bu madde uyarınca Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nca çıkarılan Yönetmelik esasları çerçevesinde yürütülmektedir.

Bu madde uyarınca Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası çeklerin banka şubeleri arasında hesaben mutabakatını sağlayacak tüzel kişiliği haiz sistemi kurmaya ve gözetimi altında yürütmeye yetkilidir.


Adres:
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
Ödeme Sistemleri Genel Müdürlüğü
İstiklal Cad. No:10
Ulus 06100-ANKARA